CNC卧式车床 - SJ系列

 • CNC卧式车床 - SJ系列
  • SJ-20采用高刚性线轨及45°床身设计。
  • SJ-25/30/35为硬轨及30°床身设计。
  • 刀塔装配采齿型离合器,不论在换刀及刀塔定位上皆能达到迅速平稳状态。
  • "工"字型滑轨设计(非凹字型),利于重切削刀塔之附着力。
 • 内容型号SJ-25SJ-25MCSJ-30SJ-30MCSJ-35MCSJ-20SJ-20MC
  床面旋径 mm 580 580 640 380
  滑座旋径 mm 434 434 450 225
  最大加工直径 mm 340 200 340 400 360 225 170
  最大加工长度 mm 460 420 460 700 650 300 300
  夹头尺寸 inch 8 10 12 6

  照片包含选配附件,详细规格以报价单为准

  如需更进一步资讯请与我司联络